Signatáři prohlášení

Platforma vzdělavatelů v psychoterapii má v tomto seznamu 22 registrovaných členů
Název institutu GI system s.r.o.
Název výcviku Umění terapie
IČO 27884538
Statutární zástupce Zdeněk Macek
Název institutu Instep s.r.o.
Název výcviku Instep
IČO 1616706
Statutární zástupce Jiří Drahota
Název institutu Institut párové terapie INPAT
Název výcviku Integrativní párová terapie a partnerské poradenství
IČO 0
Statutární zástupce Pavel Rataj
-
Název institutu Psychoterapeutická klinika HERMÉS Group, s.r.o.
Název výcviku HERMES SOLUTIONS TRAINING
IČO 4083181
Statutární zástupce MUDr. František Matuška
Název institutu Gaudia Institut, s.r.o.
Název výcviku Terapie v postmoderně
IČO 24832979
Statutární zástupce MUDr. Olga Kunertová
Název institutu Dalet institut s.r.o.
Název výcviku SOLUTIONS FOCUS - KOMPLEXNÍ VÝCVIK V PSYCHOTERAPII ZAMĚŘENÉ NA ŘEŠENÍ
IČO 5989604
Statutární zástupce Mgr. Leoš Zatloukal Ph.D. at Ph.D.
Název institutu Skálův Institut
Název výcviku Komplexní sebezkušenostní výcvik v integrativní psychoterapii
IČO 63113775
Statutární zástupce MUDr. Alena Večeřová Procházková
Název institutu Český institut biosyntézy
Název výcviku Psychoterapeutický výcvik v biosyntetické psychoterapii
IČO 22687459
Statutární zástupce Barbora Janečková
Název institutu Inspirace- Institut pro transformační systemickou terapii podle Satirové, z.s.
Název výcviku MALENOVICE
IČO 2896451
Statutární zástupce PhDr. Jarmila Petrovská, Ph.D.
Název institutu Společnost transformační systemické terapie Virginie Satirové, Česká republika, z.s.
Název výcviku Výcvik v Transformační systemické terapii V.Satirové
IČO 2978911
Statutární zástupce MUDr. Milada Radosová
Název institutu PCA Institut Praha, z. s.
Název výcviku Komplexní vzdělávací program v psychoterapii PCA
IČO 5829259
Statutární zástupce PhDr. Gabriela Langošová
Název institutu INDEPT
Název výcviku Systematický výcvik v poradenství dětem a rodičům a v dětské psychoterapii
IČO 7216190
Statutární zástupce Alena Vávrová
Název institutu Institut pro výcvik v Gestalt terapii, o.p.s.
Název výcviku Institut pro výcvik v Gestalt terapii
IČO 27583449
Statutární zástupce Ing. Libuše Hummelová
Název institutu Rafael Institut z.s.
Název výcviku Komplexní vzdělávací program v psychoterapii - Výcvik a vzdělávání v prevenci a terapii psychotraumatu
IČO 27030709
Statutární zástupce Doc. PhDr. Marek Preiss, Ph.D.
Název institutu Institut systemických studií
Název výcviku Systemická terapie
IČO 26534649
Statutární zástupce PaedDr. Mgr. Petr Parma
Název institutu Gestalt Studia
Název výcviku Gestalt Studia
IČO 3080463
Statutární zástupce Gestalt s.r.o.
Název institutu Perspektivy psychoterapie, s.r.o.
Název výcviku Výcvik integrace v psychoterapii
IČO 4872045
Statutární zástupce PhDr. Markéta Rokytová
Název institutu narratio institut s.r.o.
Název výcviku Cestou systemických terapií
IČO 9601007
Statutární zástupce Mgr. Jan Hesoun, Mgr. Markéta Závěrková
Název institutu Společnost pro logoterapii a existenciální analýzu, z.s.
Název výcviku Komplexní psychoterapeutické vzdělávání v Logoterapii a Existenciální analýze
IČO 69058407
Statutární zástupce za Výbor SLEA M. Wagenknecht a M. Vondrová
Název institutu Česká společnost pro analytickou psychologii, z.s.
Název výcviku Výcvik v jungovské psychoterapii
IČO 65341139
Statutární zástupce Mgr. Petr Patočka
Název institutu Liberecký institut pro psychoterapii a psychosomatiku, o.p.s.
Název výcviku Komplexní vzdělávací program v psychoterapii v psychodynamickém směru s důrazem na celostní - psychosomatický přístup
IČO 28665180
Statutární zástupce Mgr. Jan Knop
Název institutu SUR Institut pro vzdělávání v pychoterapii
Název výcviku Psychoterapeutický výcvik SUR
IČO 69346267
Statutární zástupce Michael Chytrý